יצירת שפת מיתוגית, קונספט עיצובי והפקת דפוס למסעדת הרחוב פפטיוס בשוק מחניודה בירושלים.
בנוסף עיצוב המקום והכנת תשתית להקמת רשת למותג.